Siktedukfabrikken AS · 1986 –

Historien bak SDF AS

Historien bak SDF AS starter tilbake i 1985 hvor daværende eier og gründer Reidmund Melhus med lokale ildsjeler får distriktstøtte fra Osen kommune i Sør Trøndelag til å starte opp produksjon av sikteduker.

Hovedårsaken til etableringen er at de samme personene driver Nord – Fosen Pukkverk, og er ikke fornøyd med kvaliteten på siktedukene de kjøper fra sin leverandør. Sammen med Asbjørn Fossum som da jobbet i Svedala AS drar de våren 1986 til Tyskland for å kjøpe sin første Jæger vevstol.

Egnede produksjonslokaler finner de i kommunens industribygg, cirka 3 mil fra pukkverket de driver. Dette blir den spede start av SDF AS, og her holder de på frem til 1994 da beslutning tas å flytte utstyr og maskiner til Namsos kommune. Årsaken sies å være lavere arbeidsgiveravgift, og bedre logistikk forbindelser.

Året før de flytter blir 30 % av aksjene solgt til SPG AB. Dette er et Stockholms basert firma som SDF AS har samarbeidet med i noen år, og rett kjemi mellom eierne fører til denne salgsprosessen. SPG AB skulle senere vise seg å bli en viktig strategisk samarbeidspartner.

I Namsos holder SDF AS til i leide SIVA lokaler, men ønsket fra eierne er eget bygg. I 2003 går en lokal industribedrift i Namsos konkurs, og boet blir kjøpt opp av SDF AS. Dette bygget er meget anvendelig til bedriftens produksjon, og med gode muligheter for utvidelse av bygg og tomt.

Eierstrukturen fortsetter slik frem til 2006. Da kjøper SPG AB seg opptil 90 % av aksjene, med opsjon til 100 % i løpet av 5 år.

Produksjon av sikteduker i fjærstål blir bedriftens viktigste ben å stå på, men ved oppkjøp av IFE Bulk Handling sine maskiner for gummiduk – produksjon, blir dette etter hvert et så viktig produkt for SDF AS, at det i 2011 bygges nye lokaler for stansing og støpning av gummiduker.

I dag består produksjonen av 3 hovedområder. Dette er stålduk, gummiduk, og punchingplater, samt salg av reservedeler til pukkverksindustrien. SDF AS leverer sine produkter over hele landet, samt noe eksport til Sverige, Finland og Danmark.

Siste utbygging ble bestemt i 2015, med produksjonsstart våren 2016. Utbyggingen er på 780 m2, med egen plasmaskjæring- og sandblåser avdeling samt priming av stål.

SDF AS er ISO 9001 / 14001 sertifisert, og sysselsetter i dag cirka 30 personer. Bedriften bidrar lokalt med kr 200 000,- hvert år til støtte av lokale lag og foreninger, samt har sponsoravtaler med Porsche fører Roar Lindland, alpinist Stian Saugestad, og Namdal Løpeklubb.

SDF AS er stolte av sine historie og sine ansatte. Et meget bra samarbeide mellom kunder og leverandører gjør sitt til at vår profesjon vil holde høy kvalitet i mange år fremover.

Statistikk

Økonomisk Vekst

Råmaterialeforbruk
i tonn

Siktedukfabrikken har stort forbruk av råvarer, hvert år blir det brukt 100 tonn Hardox stålplater, 100 tonn gummi og 350 tonn fjerstål.

Ledelse

Gustav Amdal

Gustav Amdal

Daglig leder

John Anders Hagen

John Anders Hagen

Personalleder

Kjell Aakervik

Administrativ leder

Tlf: 913 20 634

[email protected]

Reinert Sæternes

Reinert Sæternes

Avdelingsleder Gummi

Odd Erling Vikan

Odd Erling Vikan

Avdelingsleder Stål

Kjell Arne Evensen

Kjell Arne Evensen

CAD Designer – Teknisk tegning

Thomas Finanger

Salgsleder

Tommy Elverhøy

Salgsansvarlig Sør-Norge

Ansatte

Ansatte Stålavdeling

Kim Paulsen
Kim Paulsen
Tom Roger Wågan
Tom Roger Wågan
Daniel Lyngsnes
Daniel Lyngsnes
Bernt Sølsnes
Bernt Sølsnes
Wuttinpong Phininmontri
Wuttinpong Phininmontri
Rune Kjølstad
Rune Kjølstad
Aleksander Kolberg
Aleksander Kolberg
Roy Are Kvatningen
Roy Are Kvatningen

Ansatte Sveiseavdeling

Dawid Mroczkowski
Dawid Mroczkowski
Sander Skogseth
Sander Skogseth
Stian Rødø
Stian Rødø

Ansatte Gummiavdeling

Arve Aglen
Arve Aglen
Marius Wågan
Marius Wågan
Kjell Arve Evensen
Kjell Arve Evensen
Svein Arve Dahl
Svein Arve Dahl
Per Christian Sætran
Per Christian Sætran
Eirin Kvam
Eirin Kvam
Jerry Blomquist
Jerry Blomquist
Odin Bjerkan
Odin Bjerkan
Steen Kristian Wågan
Steen Kristian Wågan