Søk støtte til ditt lag eller forening.

Siktedukfabrikken AS er stolte av sitt engasjement i lokalsamfunnet, og støtter lokale lag og foreninger ved å tilby økonomisk støtte på opptil 10 000 kroner. Dette bidraget bidrar til å fremme fellesskapet og styrke aktivitetene disse organisasjonene tilbyr. Gjennom disse bidragene viser Siktedukfabrikken AS sitt sterke ønske om å være en positiv kraft i lokalsamfunnet, og de erkjenner viktigheten av å støtte og oppmuntre til lokale initiativer og arrangementer.

Søknadsfrist 1. september.

Vi har støttet blandt annet