Kontaktinformasjon

Hovedkontor Namsos

Siktedukfabrikken AS
Løvegen 2, 7820 Spillum

Tlf: 74 28 76 00

E-post:
[email protected]

Faktura:
[email protected]

Avd. Sør-Norge
Tommy Elverhøy
E-post:
[email protected]

Tlf: 915 90 569

Gustav Amdal

Daglig leder
Tlf: 913 57 180
[email protected]

Thomas Finanger

Salgsleder
Tlf: 913 84 991
[email protected]

Kjell Aakervik

Administrativ leder
Tlf: 913 20 634
[email protected]

Tommy Elverhøy

Salgsansvarlig Sør-Norge
Tlf: 915 90 569
[email protected]

John Anders Hagen

Personalleder
Tlf: 993 17 895
[email protected]

Kontaktskjema