Kontaktinformasjon

Hovedkontor Namsos

Siktedukfabrikken AS
Løvegen 2, 7820 Spillum

Tlf: 74 28 76 00

E-post:
post@siktedukfabrikken.no

Faktura:
faktura@siktedukfabrikken.no

Avd. Sør-Norge
Peder Marius Kvamme
E-post:
peder@siktedukfabrikken.no

Tlf: 480 95 177

Gustav Amdal

Daglig leder
Tlf: 913 57 180
gustav@siktedukfabrikken.no

Thomas Finanger

Salgsleder
Tlf: 913 84 991
thomas@siktedukfabrikken.no

Kjell Aakervik

Administrativ leder
Tlf: 913 20 634
kjell@siktedukfabrikken.no

Ny salgsansvarlig fra 1. februar 2021

John Anders Hagen

Personalleder
Tlf: 993 17 895
john@siktedukfabrikken.no

Kontaktskjema