3 kjappe


Vi kommer med jevne mellomrom til å legge ut noen korte intervju med de ansatte her hos oss.

Alle som jobber hos Siktedukfabrikken AS utgjør en del av det store bilde og bidrar på hver sin måte til at vi klarer å levere produkter av topp kvalitet og med utmerket service.

Vi stiller 3 kjappe spørsmål, og denne uken kan du møte Odd Erling Vikan.

 

 

Hvor lenge har du jobbet hos Siktedukfabrikken?

  • Jeg startet her i mai 1995, så det blir vel 23 år

 

Hva er dine arbeidsoppgaver hos SDF AS?

  • Det er mye. Jeg er avdelingsleder for stålavdelingen og har ansvaret for å holde gutta i jobb, og da må jeg sørge for at vi blant annet har nok råvarer til produksjonen. Samtidig sørger jeg for at maskinparken er i godt stand og tar meg av logistikken når vi sender ut varer til våre kunder.

 

Hva mener du er det viktigste for deres kunder?

  • Kvalitet og leveringstid, samt at vi er “service minded” Vi stiller alltid opp om det er krise hos våre kunder. Uansett tidspunkt. Vi er PÅ om vi så må jobbe helligdager og det har skjedd at jeg har vært innom på 17 mai for å sikre våre leveranser. Kort sagt, våre varer blir levert uansett når vi må.