PEDER MARIUS KVAMME · 480 95 177

Peder Marius Kvamme

Peder Marius Kvamme

SALG & SERVICE · ØST-, SØR- OG VESTLANDET

E-post: peder@siktedukfabrikken.no

Alder 35 år
Gift, fire barn (to egne og to bonusbarn)
Interesser: Håndball, fortsatt aktiv 4. divisjonsspiller

Arbeidet 12 år i familiebedriften som salgssjef, med ansvar for produksjon, prosjektering og salg av stasjonære maskiner (båndtransportører, vibrasjonssikter og matere etc) og komplette knuse- og sikteanlegg. 5 første av disse årene med ansvar for salg og produksjon av gummisikteduk. Hadde i tillegg ansvar for alt av produkter fra østerrikske IFE i 10 år.

Startet og drev 2 påfølgende år egen bedrift. I hovedsak import og salg av mobile knuse- og sikteverk fra Irske Maximus og Portafill. Startet også import av knuse og sikteskuffer fra Østerrikske Hartl. Solgte meg ut av dette til kolleger etter ca 2 års drift.

Har de siste 2 årene vært salgssjef i Mineralteknikk med spesielt ansvar for mobile maskiner (Portafill, Rockster, Tesab), samt stasjonære maskiner og anlegg fra Normine/DSP. Her hadde vi i 2016 en tidobling av omsetning (til i underkant av 30 mill).

Er genuint interessert i bygg- og anleggsbransjen og spesielt knuse- og sikteutstyr. Har allerede over 16 års erfaring med salg og produksjon av denne typen maskiner og deler, og ser ikke for meg at det vil forandre seg i nærmeste fremtid.