SPESIALDUKER

For spesielle produksjonslinjer eller ved håndtering av vanskelige masser kan vi ha løsningen for deg · Vi har lang erfaring med å skreddersy løsninger som fungerer i de tilfeller hvor det ikke er aktuelt med vevd sikteduk av fjærstål. I mange tilfeller kan det å finne riktig løsning føre til økt lønnsomhet. Polyuretanduk · Siktedukfabrikken…