SP CORD

Ved sikting av grove masser er det på grunn av meget høy mekanisk slitestyrke god økonomi å benytte gummiduk istedet for stålduk · Vi anbefaler å øke maksestørrelsen 3-10 millimeter avhengig av størrelsen på massen som skal siktes og tykkelsen på gummiduken. Forspent gummiduk Gummiduk med spennfals kan tilpasses de fleste sikteverk med oppspenningssystem. Produsert i…