Odin Bjerkan
AVD. GUMMI

Odin Bjerkan

Leif Robert Sævik
AVD. GUMMI

Leif Robert Sævik

Svein Arve Dahl
AVD. GUMMI

Svein Arve Dahl

Reinert Sæternes
AVD. GUMMI

Reinert Sæternes

Arve Aglen
AVD. GUMMI

Arve Aglen

Marius Wågan
AVD. GUMMI

Marius Wågan

Peder Marius Kvamme
AVD. SØR-NORGE

SALG & SERVICE

PEDER MARIUS KVAMME · 480 95 177

Thomas Finanger
SALG/MARKED

SALGSLEDER

THOMAS FINANGER · 913 84 991

Kjell Arne Evensen
AVD. GUMMI

PRODUKSJONSSLEDER

KJELL ARNE EVENSEN · 952 16 802

Gustav Amdal
DAGLIG LEDER

CEO/DAGLIG LEDER

GUSTAV AMDAL · 913 57 180