30 ÅR · Siktedukfabrikken AS · 1986-2016

KVALITET · KUNNSKAP · SERVICE

Kvalitet · Hos oss kan du kjøpe sikteduk i trygg forvissing om at de holder høy kvalitet. Egen produksjon gir oss full kontroll fra råvare til ferdig produkt · Siktedukfabrikken AS er ISO sertifisert ihht ISO 9001 – Kvalitetsstandard og ISO 14001 Miljøstandard.

Vårt mål er å gi deg som kunde produkter av høy kvalitet og god service. Vi har til enhver tid et stort lager på våre produkter som sikrer deg som kunde hurtig effektuering av alle ordrer.

Vår satsing på kvalitet, kunnskap og service har i kombinasjon med et ungt og dyktig personale gitt det resultat at vi i dag er markedsleder på sikteduk i fjærstål.

DRIFTSINNTEKT

  • 2016 (mill)
  • 2015 (mill)
  • 2014 (mill)
  • 2013 (mill)

Historien bak SDF AS

Historien bak SDF AS starter tilbake i 1985 hvor daværende eier og gründer Reidmund Melhus med lokale ildsjeler får distriktstøtte fra Osen kommune i Sør Trøndelag til å starte opp produksjon av sikteduker.

Hovedårsaken til etableringen er at de samme personene driver Nord – Fosen Pukkverk, og er ikke fornøyd med kvaliteten på siktedukene de kjøper fra sin leverandør. Sammen med Asbjørn Fossum som da jobbet i Svedala AS drar de våren 1986 til Tyskland for å kjøpe sin første Jæger vevstol.

Egnede produksjonslokaler finner de i kommunens industribygg, cirka 3 mil fra pukkverket de driver. Dette blir den spede start av SDF AS, og her holder de på frem til 1994 da beslutning tas å flytte utstyr og maskiner til Namsos kommune. Årsaken sies å være lavere arbeidsgiveravgift, og bedre logistikk forbindelser.

SDF ansatte 2005
SDF ansatte 2005

Året før de flytter blir 30 % av aksjene solgt til SPG AB. Dette er et Stockholms basert firma som SDF AS har samarbeidet med i noen år, og rett kjemi mellom eierne fører til denne salgsprosessen. SPG AB skulle senere vise seg å bli en viktig strategisk samarbeidspartner.

I Namsos holder SDF AS til i leide SIVA lokaler, men ønsket fra eierne er eget bygg. I 2003 går en lokal industribedrift i Namsos konkurs, og boet blir kjøpt opp av SDF AS. Dette bygget er meget anvendelig til bedriftens produksjon, og med gode muligheter for utvidelse av bygg og tomt.

Eierstrukturen fortsetter slik frem til 2006. Da kjøper SPG AB seg opptil 90 % av aksjene, med opsjon til 100 % i løpet av 5 år.

Produksjon av sikteduker i fjærstål blir bedriftens viktigste ben å stå på, men ved oppkjøp av IFE Bulk Handling sine maskiner for gummiduk – produksjon, blir dette etter hvert et så viktig produkt for SDF AS, at det i 2011 bygges nye lokaler for stansing og støpning av gummiduker.

I dag består produksjonen av 3 hovedområder. Dette er stålduk, gummiduk, og punchingplater, samt salg av reservedeler til pukkverksindustrien. SDF AS leverer sine produkter over hele landet, samt noe eksport til Sverige, Finland og Danmark.

Siste utbygging ble bestemt i 2015, med produksjonsstart våren 2016. Utbyggingen er på 780 m2, med egen plasmaskjæring- og sandblåser avdeling samt priming av stål.

SDF AS er ISO 9001 / 14001 sertifisert, og sysselsetter i dag cirka 30 personer. Bedriften bidrar lokalt med kr 200 000,- hvert år til støtte av lokale lag og foreninger, samt har sponsoravtaler med Porsche fører Roar Lindland, alpinist Stian Saugestad, og Namdal Løpeklubb.

SDF AS er stolte av sine historie og sine ansatte. Et meget bra samarbeide mellom kunder og leverandører gjør sitt til at vår profesjon vil holde høy kvalitet i mange år fremover.

Koncernsjef SPG AB, Magnus Nibelius og Daglig Leder SDF, Gustav Amdal
Koncernsjef SPG AB, Magnus Nibelius og Daglig Leder SDF, Gustav Amdal

SDF fakta

30 år siden oppstart (satser på 70 til)
30 ansatte (går mot 100)
SPG AB innehar 100% av aksjene

SDF forbruker

...ca 70 tonn Hardox stål (per år)
...ca 100 tonn gummi (per år)
...ca 350 tonn fjærstål (per år)

Om vår eier; Stockholms Plåt- & Gummiperforering SPG AB

«Sveriges ledande producent av Siktmedia för gruv- och grusindustrin.

Stockholms Plåt- & Gummiperforering SPG AB, har egen produktion av siktmedia i stål, gummi och polyuretan. SPG AB är ett familjeföretag som drivs i andra generationen av bröderna Peter och Håkan Cederberg.
– Att få växa upp med företaget har varit en väldig fördel och vi har verkligen lärt oss branschen och produkterna från grunden genom de dagliga diskussionerna i familjen, förklarar de gemensamt.

Med den samlade erfarenhetsbank som finns i företaget har man en unik kompetens till nytta när kunderna vill ha hjälp med olika problemlösningar eller förbättringar.
– Det kan exempelvis handla om produktionsproblem som kapacitet, påbakning och/eller pluggning eller onödigt högt slitage på siktdukarna. Vi har kunskap om produktionsprocesserna och kan i regel lösa problemen genom att föreslå rätt applikation.

För att kunna hålla så korta leveranstider som möjligt har man en stor mängd siktmedia i fjäderstål på lager för all typ av fraktionering. Man tar även emot kundanpassade specialbeställningar.»

Mer om SPG AB her

Stockholms Plåt- & Gummiperforering SPG AB
Stockholms Plåt- & Gummiperforering SPG AB

«Den andra delen i SPG AB:s verksamhetsområde är industriprodukter. Det är helt enkelt metall med hål, såsom sträckmetall, perforerad plåt, galler, svetsade galler och filter.»