SDF PRODUKTER & SERVICE

Vårt mål er å gi deg som kunde produkter av høy kvalitet og god service. Vi har til enhver tid et stort lager av våre produkter som sikrer deg som kunde hurtig effektuering av alle ordrer.

STÅL

Sikteduk fra SDF AS er produsert i fjærstål. Vi har egen produksjon noe som gir oss mulighet til å tilfredsstille våre kunders krav ihht kvalitet. Vi har til en hver tid ca 10.000 kvm...

GUMMI/PLAST

Ved sikting av grove masser er det på grunn av meget høy mekanisk slitestyrke god økonomi å benytte gummiduk istedet for stålduk. Vi anbefaler å øke maksestørrelsen 3-10 millimeter avhengig...

SLITEDELER & SERVICE

Å holde en høy service nivå er viktig for oss, og at du opplever en høy service nivå, er enda viktigere!

ANDRE

For spesielle produksjonslinjer eller ved håndtering av vanskelige masser kan vi ha løsningen for deg. Vi har lang erfaring med å skreddersy løsninger som fungerer i de tilfeller hvor det ikke er aktuelt...

Gustav Amdal
DAGLIG LEDER

CEO/DAGLIG LEDER

GUSTAV AMDAL · 913 57 180

Kjell Aakervik
KONTOR/ØKONOMI

ADMINISTRATIV LEDER

KJELL AAKERVIK · 913 20 634

Thomas Finanger
SALG/MARKED

SALGSLEDER

THOMAS FINANGER · 913 84 991

Satsing på KVALITET, KUNNSKAP og SERVICE, gjør SDF til MARKEDSLEDER på SIKTEDUK.